Användarmanual Active Pro 2+
Här kan du läsa om hur du använder din Active Pro 2 Plus

1. Se till att massagepistolen är fullt laddad. Välj önskat massagehuvud (skötselråd och  beskrivning till alla medföljande huvuden finns längre ner beskrivet) och montera  detta på din Active Pro 2 + genom att trycka in det försiktigt fram.

2. Starta genom att skjuta knappen under (massagepistolens bas) från Off till On.

3. Active Pro 2+:s display bak lyser upp och visar vald nivå (vänstra) och batteriprocent  (högra) samt de upplysta nivåvalsknapparna.

4. + ökar nivån och sänker nivån. Totalt finns 20 olika nivåer att välja mellan, börja  alltid varsamt med låga nivåer i början.

5. Välj därefter önskad nivå med hjälp av de blå touchknapparna som sitter på  massagepistolens baksida genom att lätt lägga fingret över den upplysta knappen.

6. Massagepistolen har ett automatiskt program som gör att massagepistolen stannar efter 10 minuters massage, detta för att påminna om att ta en paus i massagen. När  du är redo väljer du önskat nivå och fortsätter din massage.

7. Vid för högt tryck mot musklerna vid massage stannar massagepistolen. Detta för att  förhindra att skador uppstår vid för högt tryck när man masserar sig med Active Pro 2+.

Notera att förstagångsanvändare skall ta det lugnt i början. Därför är en max 30- minuters massage på låga nivåer mer än tillräcklig och bör således inte  överskridas den första veckan.

Tillsammans med din nya massagepistol följde 4 stycken olika massagehuvuden med. Dessa byter du enkelt ut genom att stänga av massagepistolen helt, tar tag i monterat huvud och drar försiktigt ut denna.

Ball
Ball är av skumgummi och rengörs med ljummet vatten och kramas ur i en handduk. Passande för större muskelgrupper.

Flathead
Flathead är av hårdplast med böjd yta. Rengörs i ljummet vatten, tvål och torkas med handduk. Passar alla muskelgrupper.

Fork
Fork är tillverkad i hårdplast. Rengörs med ljummet vatten, tvål och torkas med handduk. Passar bäst för ryggraden.

Nail
Nail är tillverkad av hårdplast. Rengörs med ljummet vatten, tvål och torkas av med handduk. Passar bäst där du vill nå långt in i samt för triggerpunkter.

Säkerhetsanvisningar  

Läs säkerhetsanvisningar noga. Vi på ActiveNordic tar inget ansvar för skador som skulle uppstå av att man inte läst manualen.  

Massage och säkerhet  

Massage skall alltid ske med försiktighet, därav bör man alltid ta reda på och rådfråga certifierade  specialister inom de område som du skall behandla. Har du sedan tidigare kända sjukdomar skall  du alltid rådfråga din läkare innan du använder produkten. 

Barn  

Active Pro 2+ får inte användas av barn under 15 år oavsett om det skulle vara under en vuxens  uppsyn. Inte heller får de rengöra eller i annat syfte lämnas själva med massagepistolen.  

Djur 

Active Pro 2+ får endast användas på djur där en bedömning gjorts och rekommenderats av certifierad veterinär. 

Laddning, batteri och elektricitet  

Active Pro 2+ skall precis som med all elektrisk utrustning innehållande batteri aldrig laddas utan  uppsikt. Lämna därför aldrig din massagepistol på laddning när du inte är i närheten. Ett tappat  eller fuktskadat batteri skall alltid hanteras varsamt och kasseras direkt vid lämpligt miljöstation  och får inte laddas eller användas. 

Batteriet lyser rött när det behöver laddas och grönt när det är fullt. Batterciprocent syns bak på  massagepistolen i den digitala displayen till höger. En laddning tar cirka 3-4 timmar. Överladda  aldrig ett batteri.  

Fukt och vatten  

Active Pro+ 2 är inte vatten eller fukttät och skall således inte utsättas för varken fukt, vatten eller  annan vätska. En vattenskadad massageapparat får inte brukas eller laddas. 

Skötselråd  

Massageapparaten rengörs avstängd med en trasa. Rengöring för respektive  massagehuvud finns beskrivet längre ner i manualen. 

Återvinning och miljö  

Om produkten skall kasseras bör detta göras vid befintlig återvinningsstation. Batteriet skall  sorteras för sig och lossas genom att hålla in knappen (se detaljerad beskrivning) på sidan  medans man försiktigt drar ut batteriet neråt. Resten av massagepistolen sorteras som elektronik.  Kasta aldrig en massagepistol i sjö, hav eller annan del av naturen. Vid minsta tveksamhet fråga  vår support (se sida 6 för kontakt) så hjälper vi dig.